Tuesday 14 Aug 2018

Circulares

 2017 / 2018


 Circular Nº 179 2017-2018 (9 de julho
2018)


 Circular Nº 178 2017-2018 (15 de junho
2018)


 Circular Nº 177 2017-2018 (15 de junho
2018)


 Circular Nº 176 2017-2018 (8 de junho
2018)


 Circular Nº 175 2017-2018 (8 de junho
2018)


 Circular Nº 174 2017-2018 (31 de maio
2018)


 Circular Nº 173 2017-2018 (24  de maio
2018)


 Circular Nº 172 2017-2018 (24  de maio
2018)


 Circular Nº 171 2017-2018 (24
 de maio 2018)


 Circular Nº 170 2017-2018 (24 de maio
2018)


 Circular Nº 169 2017-2018 (17 de maio
2018)


 Circular Nº 168 2017-2018 (17 de maio
2018)


 Circular Nº 167 2017-2018 (9 de maio
2018)


 Circular Nº 166 2017-2018 (9 de maio
 2018)


 Circular Nº 165 2017-2018 (9 de maio
 2018)


 Circular Nº 164 2017-2018 (9 de maio
 2018)


 Circular Nº 163 2017-2018 (9 de maio 
2018)


 Circular Nº 162 2017-2018 (9 de maio
2018)


 Circular Nº 161 2017-2018 (2 de maio
 2018)


 Circular Nº 160 2017-2018 (2 de maio 
2018)


 Circular Nº 159 2017-2018 (2 de maio 
2018)


 Circular Nº 158 2017-2018 (26 de abril
2018)


 Circular Nº 157 2017-2018 (26 de abril
2018)


 Circular Nº 156 2017-2018 (26 de abril
2018)


 Circular Nº 155 2017-2018 (26 de abril
2018)


 Circular Nº 154 2017-2018 (21 de abril
2018)


 Circular Nº 153 2017-2018 (18 de abril
2018)


 Circular Nº 152 2017-2018 (18 de abril
2018)


 Circular Nº 151 2017-2018 (18 de abril
2018)


 Circular Nº 150 2017-2018 (18 de abril
2018)


 Circular Nº 149 2017-2018 (18 de abril
2018)


 Circular Nº 148 2017-2018 (14 de abril
2018)


 Circular Nº 147 2017-2018 (13 de abril
2018)


 Circular Nº 146 2017-2018 (12 de abril
2018)


 Circular Nº 145 2017-2018 (10 de abril
2018)


 Circular Nº 144 2017-2018 (10 de abril
2018)


 Circular Nº 143 2017-2018 (10 de abril
2018)


 Circular Nº 142 2017-2018 (10 de abril
2018)


 Circular Nº 141 2017-2018 (10 de abril
2018)


 Circular Nº 140 2017-2018 (5 de abril
2018)


 Circular Nº 139 2017-2018 (4 de abril
2018)


 Circular Nº 138 2017-2018 (27 de março
2018)


 Circular Nº 137 2017-2018 (27 de março
2018)


 Circular Nº 136 2017-2018 (27 de março
2018)


 Circular Nº 135 2017-2018 (27 de março
2018)


 Circular Nº 134 2017-2018 (25 de março
2018)


 Circular Nº 133 2017-2018 (22 de março
2018)


 Circular Nº 132 2017-2018 (22 de março
2018)


 Circular Nº 131 2017-2018 (17 de março
2018)


 Circular Nº 130 2017-2018 (20 de março
2018)


 Circular Nº 129 2017-2018 (14 de março
2018)


 Circular Nº 128 2017-2018 (22 de março
2018)


 Circular Nº 127 2017-2018 (22 de março
2018)


 Circular Nº 126 2017-2018 (22 de março
2018)


 Circular Nº 125 2017-2018 (13 de março
2018)


 Circular Nº 124 2017-2018 (08 de março
2018)


 Circular Nº 123 2017-2018 (07 de março
2018)


 Circular Nº 122 2017-2018 (07 de março
2018)


 Circular Nº 121 2017-2018 (07 de março
2018)


 Circular Nº 120 2017-2018 (07 de março
2018)


 Circular Nº 119 2017-2018 (07 de março
2018)


 Circular Nº 118 2017-2018 (05 de março
2018)


 Circular Nº 117 2017-2018 (01 de março
2018)


 Circular Nº 116 2017-2018 (22 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 115 2017-2018 (22 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 114 2017-2018 (21 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 113 2017-2018 (21 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 112 2017-2018 (21 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 111 2017-2018 (21 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 110 2017-2018 (15 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 109 2017-2018 (15 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 108 2017-2018 (15 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 107 2017-2018 (06 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 106 2017-2018 (06 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 105 2017-2018 (06 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 104 2017-2018 (06 de fevereiro
 2018)


 Circular Nº 103 2017-2018 (06 de fevereiro
2018)


 Circular Nº 102 2017-2018 (04 de fevereiro  
2018)


 Circular Nº 101 2017-2018 (04 de fevereiro  
2018)


 Circular Nº 100 2017-2018 (31 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 99 2017-2018 (31 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 98 2017-2018 (31 de janeiro 2
018)


 Circular Nº 97 2017-2018 ((31 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 96 2017-2018 (31 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 95 2017-2018 (23 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 94 2017-2018 (23 de janeiro  
2018)


 Circular Nº 93 2017-2018 (16 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 92 2017-2018 (16 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 91 2017-2018 (15 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 90 2017-2018 (11 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 89 2017-2018 (10 de janeiro
 2018)


 Circular Nº 88 2017-2018 (10 de janeiro
 2018)


 Circular Nº 87 2017-2018 (10 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 86 2017-2018 (10 de janeiro
 2018)


 Circular Nº 85 2017-2018 (10 de janeiro  
2018)


 Circular Nº 84 2017-2018 (4 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 83 2017-2018 (4 de janeiro
 2018)


 Circular Nº 82 2017-2018 (3 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 81 2017-2018 (3 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 80 2017-2018 (3 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 79 2017-2018 (3 de janeiro
2018)


 Circular Nº 78 2017-2018 (3 de janeiro
2018)


 Circular Nº 77 2017-2018 (3 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 76 2017-2018 (3 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 75 2017-2018 (3 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 74 2017-2018 (3 de janeiro 
2018)


 Circular Nº 73 2017-2018 
(3 de janeiro 2018 )


 Circular Nº 72 2017-2018 
(19 de dezembro 2017)


 Circular Nº 71 2017-2018 
(19 de dezembro 2017)


 Circular Nº 70 2017-2018 
(28 de dezembro 2017)


 Circular Nº 69 2017-2018 
(19 de dezembro 2017)


 Circular Nº 68 2017-2018 
(14 de dezembro 2017)


 Circular Nº 67 2017-2018 
(14 de dezembro 2017)


 Circular Nº 66 2017-2018 
(14 de dezembro  2017)


 Circular Nº 65 2017-2018 
(14 de dezembro  2017)


 Circular Nº 64 2017-2018 
(14 de dezembro  2017)


 Circular Nº 63 2017-2018 
(de dezembro  2017)


 Circular Nº 62 2017-2018 
(de dezembro  2017)


 Circular Nº 61 2017-2018 
(de dezembro  2017)


 Circular Nº 60 2017-2018 
(de dezembro  2017)


 Circular Nº 59 2017-2018 
(de dezembro  2017)


 Circular Nº 58 2017-2018 
(de dezembro 2017)


 Circular Nº 57 2017-2018 
(6 de dezembro 2017)


 Circular Nº 56 2017-2018 
(30 de novembro 2017)


 Circular Nº 55 2017-2018 
(30 de novembro 2017)


 Circular Nº 54 2017-2018 
(30 de novembro 2017)


 Circular Nº 53 2017-2018 
(30 de novembro 2017)


 Circular Nº 52 2017-2018 
(30 de novembro 2017)


 Circular Nº 51 2017-2018 
(30 de novembro 2017)


 Circular Nº 50 2017-2018 
(28 de novembro 2017)


 Circular Nº 49 2017-2018 
(24 de novembro 2017)


 Circular Nº 48 2017-2018 
(23 de novembro 2017)


 Circular Nº 47 2017-2018 
(20 de novembro 2017)


 Circular Nº 46 2017-2018 
(16 de novembro 2017)


 Circular Nº 45 2017-2018 
(16 de novembro 2017)


 Circular Nº 44 2017-2018 
(16 de novembro 2017)


 Circular Nº 43 2017-2018 
(16 de novembro 2017)


 Circular Nº 42 2017-2018 
(16 de novembro 2017)


 Circular Nº 41 2017-2018 
(16 de novembro 2017)


 Circular Nº 40 2017-2018 
(15 de novembro 2017)


 Circular Nº 39 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 38 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 37 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 36 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 35 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 34 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 33 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 32 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 31 2017-2018 
(7 de novembro 2017)


 Circular Nº 30 2017-2018 
(3 de novembro 2017)


 Circular Nº 29 2017-2018 
(29 de outubro 2017)


 Circular Nº 28 2017-2018 
(31 de outubro 2017)


 Circular Nº 27 2017-2018 
(31 de outubro 2017)


 Circular Nº 26 2017-2018 
(31 de outubro 2017)


 Circular Nº 25 2017-2018 
(31 de outubro 2017)


 Circular Nº 24 2017-2018 
(24 de outubro 2017)


 Circular Nº 23 2017-2018 
(24 de outubro 2017)


 Circular Nº 22 2017-2018 
(24 de outubro 2017)


 Circular Nº 21 2017-2018 
(24 de outubro 2017)


 Circular Nº 20 2017-2018 
(24 de outubro 2017)


 Circular Nº 19 2017-2018 
(20 de outubro 2017)


 Circular Nº 18 2017-2018 
(18 de outubro 2017)


 Circular Nº 17 2017-2018 
(15 de outubro 2017)


 Circular Nº 16 2017-2018 
(10 de outubro 2017)


 Circular Nº 15 2017-2018 
(10 de outubro 2017)


 Circular Nº 14 2017-2018 
(10 de outubro 2017)


 Circular Nº 13 2017-2018 
(9 de outubro 2017)


 Circular Nº 12 2017-2018 
(5 de outubro 2017)


 Circular Nº 11 2017-2018 
(6 de outubro 2017)


 Circular Nº 10 2017-2018 
(6 de outubro 2017)


 Circular Nº 09 2017-2018 
(6 de outubro 2017)


 Circular Nº 08 2017-2018 
(6 de outubro 2017)


 Circular Nº 07 2017-2018 
(6 de outubro 2017)


 Circular Nº 06 2017-2018 
(4 de outubro 2017)


 Circular Nº 05 2017-2018 
(28 de setembro 2017)


 Circular Nº 04 2017-2018 
(28 de setembro 2017)


 Circular Nº 03 2017-2018 
(12 de setembro 2017)


 Circular Nº 02 2017-2018 
(12 de setembro 2017)


 Circular Nº 01 2017-2018
(12 de setembro 2017)

 2016 / 2017


Circular Nº 139 2016-2017 
(22 de Junho 2017)


Circular Nº 138 2016-2017 
(22 de Junho 2017)


Circular Nº 137 2016-2017 
(25 de Maio 2017)


Circular Nº 136 2016-2017 
(25 de Maio 2017)


Circular Nº 135 2016-2017 
(25 de Maio 2017)


Circular Nº 134 2016-2017 
(25 de Maio 2017)


Circular Nº 133 2016-2017 
(19 de Maio 2017)


Circular Nº 132 2016-2017 
(11 de Maio 2017)


Circular Nº 130 2016-2017 
(11 de Maio 2017)


Circular Nº 129 2016-2017 
(11 de Maio 2017)


Circular Nº 128 2016-2017 
(05 de Maio 2017)


Circular Nº 127 2016-2017 
(28 de Abril 2017)


Circular Nº 126 2016-2017 
(26 de Abril 2017)


Circular Nº 125 2016-2017 
(26 de Abril 2017)


Circular Nº 124 2016-2017 
(21 de Abril 2017)


Circular Nº 123 2016-2017 
(17 de Abril 2017)


Circular Nº 122 2016-2017 
(15 de Abril 2017)


Circular Nº 121 2016-2017 
(15 de Abril 2017)


Circular Nº 120 2016-2017 
(15 de Abril 2017)


Circular Nº 119 2016-2017 
(15 de Abril 2017)


Circular Nº 118 2016-2017 
(07 de Abril 2017)


Circular Nº 117 2016-2017 
(07 de Abril 2017)


Circular Nº 116 2016-2017 
(07 de Abril 2017)


Circular Nº 115 2016-2017 
(07 de Abril 2017)


Circular Nº 114 2016-2017 
(07 de Abril 2017)


Circular Nº 113 2016-2017 
(30 de Março 2017)


Circular Nº 112 2016-2017 
(30 de Março 2017)


Circular Nº 111 2016-2017 
(30 de Março 2017)


Circular Nº 110 2016-2017 
(30 de Março 2017)


Circular Nº 109 2016-2017 
(30 de Março 2017)


Circular Nº 108 2016-2017 
(30 de Março 2017)


Circular Nº 107 2016-2017 
(30 de Março 2017)


Circular Nº 106 2016-2017 
(18 de Março 2017)


Circular Nº 105 2016-2017 
(07 de Março 2017)


Circular Nº 104 2016-2017 
(07 de Março 2017)


Circular Nº 103 2016-2017 
(06 de Março 2017)


Circular Nº 102 2016-2017 
(06 de Março 2017)


Circular Nº 101 2016-2017 
(06 de Março 2017)


Circular Nº 100 2016-2017 
(02 de Março 2017)


Circular Nº 99 2016-2017 
(23 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 98 2016-2017 
(23 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 97 2016-2017 
(23 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 96 2016-2017 
(23 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 95 2016-2017 
(23 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 94 2016-2017 
(18 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 93 2016-2017 
(18 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 92 2016-2017 
(16 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 91 2016-2017 
(16 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 90 2016-2017 
(16 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 89 2016-2017 
(16 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 88 2016-2017 
(10 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 87 2016-2017 
(10 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 86 2016-2017 
(10 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 85 2016-2017 
(09 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 84 2016-2017 
(09 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 83 2016-2017 
(09 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 82 2016-2017 
(09 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 81 2016-2017 
(09 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 80 2016-2017 
(09 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 79 2016-2017 
(04 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 78 2016-2017 
(03 de Fevereiro 2017)


Circular Nº 77 2016-2017 
(31 de Janeiro 2017)


Circular Nº 76 2016-2017 
(31 de Janeiro 2017)


Circular Nº 75 2016-2017 
(31 de Janeiro 2017)


Circular Nº 74 2016-2017 
(31 de Janeiro 2017)


Circular Nº 73 2016-2017 
(31 de Janeiro 2017)


Circular Nº 72 2016-2017 
(31 de Janeiro 2017)


Circular Nº 71 2016-2017 
(25 de Janeiro 2017)


Circular Nº 70 2016-2017 
(25 de Janeiro 2017)


Circular Nº 69 2016-2017 
(18 de Janeiro 2017)


Circular Nº 68 2016-2017 
(18 de Janeiro 2017)


Circular Nº 67 2016-2017 
(18 de Janeiro 2017)


Circular Nº 66 2016-2017 
(18 de Janeiro 2017)


Circular Nº 65 2016-2017 
(18 de Janeiro 2017)


Circular Nº 64 2016-2017 
(16 de Janeiro 2017)


Circular Nº 63 2016-2017 
(11 de Janeiro 2017)


Circular Nº 62 2016-2017 
(11 de Janeiro 2017)


Circular Nº 61 2016-2017 
(11 de Janeiro 2017)


Circular Nº 60 2016-2017 
(11 de Janeiro 2017)


Circular Nº 59 2016-2017 
(11 de Janeiro 2017)


Circular Nº 58 2016-2017 
(11 de Janeiro 2017)


Circular Nº 57 2016-2017 
(11 de Janeiro 2017)


Circular Nº 56 2016-2017 
(04 de Janeiro 2017)


Circular Nº 55 2016-2017 
(04 de Janeiro 2017)


Circular Nº 54 2016-2017 
(03 de Janeiro 2017)


Circular Nº 53 2016-2017 
(03 de Janeiro 2017)


Circular Nº 52 2016-2017 
(03 de Janeiro 2017)


Circular Nº 51 2016-2017 
(03 de Janeiro 2017)


Circular Nº 50 2016-2017 
(27 de Dezembro 2016)


Circular Nº 49 2016-2017 
(16 de Dezembro 2016)


Circular Nº 48 2016-2017 
(14 de Dezembro 2016)


Circular Nº 47 2016-2017 
(14 de Dezembro 2016)


Circular Nº 46 2016-2017 
(14 de Dezembro 2016)


Circular Nº 45 2016-2017 
(14 de Dezembro 2016)


Circular Nº 44 2016-2017 
(14 de Dezembro 2016)


Circular Nº 43 2016-2017 
(06 de Dezembro 2016)


Circular Nº 42 2016-2017 
(06 de Dezembro 2016)


Circular Nº 41 2016-2017 
(06 de Dezembro 2016)


Circular Nº 40 2016-2017 
(06 de Dezembro 2016)


Circular Nº 39 2016-2017 
(06 de Dezembro 2016)


Circular Nº 38 2016-2017 
(01 de Dezembro 2016)


Circular Nº 37 2016-2017 
(30 de Novembro 2016)


Circular Nº 36 2016-2017 
(30 de Novembro 2016)


Circular Nº 35 2016-2017 
(30 de Novembro 2016)


Circular Nº 34 2016-2017 
(23 de Novembro 2016)


Circular Nº 33 2016-2017 
(23 de Novembro 2016)


Circular Nº 32 2016-2017 
(23 de Novembro 2016)


Circular Nº 31 2016-2017 
(23 de Novembro 2016)


Circular Nº 30 2016-2017 
(23 de Novembro 2016)


Circular Nº 29 2016-2017 
(14 de Novembro 2016)


Circular Nº 28 2016-2017 
(14 de Novembro 2016)


Circular Nº 27 2016-2017 
(14 de Novembro 2016)


Circular Nº 26 2016-2017 
(14 de Novembro 2016)


Circular Nº 25 2016-2017 
(14 de Novembro 2016)


Circular Nº 24 2016-2017 
(8 de Novembro 2016)


Circular Nº 23 2016-2017 
(8 de Novembro 2016)


Circular Nº 22 2016-2017 
(2 de Novembro 2016) - CORRIGIDA


Circular Nº 21 2016-2017 
(2 de Novembro 2016)


Circular Nº 20 2016-2017 
(2 de Novembro 2016)


Circular Nº 19 2016-2017 
(2 de Novembro 2016)


Circular Nº 18 2016-2017 
(2 de Novembro 2016)


Circular Nº 17 2016-2017 
(17 de Outubro 2016)


Circular Nº 16 2016-2017 
(17 de Outubro 2016)


Circular Nº 15 2016-2017 
(17 de Outubro 2016)


Circular Nº 14 2016-2017 
(11 de Outubro 2016)


Circular Nº 13 2016-2017 
(11 de Outubro 2016)


Circular Nº 12 2016-2017 
(11 de Outubro 2016)


Circular Nº 11 2016-2017 
(11 de Outubro 2016)


Circular Nº 10 2016-2017 
(11 de Outubro 2016)


Circular Nº 9 2016-2017 
(04 de Outubro 2016)


Circular Nº 8 2016-2017 
(27 de Setembro 2016)


Circular Nº 7 2016-2017 
(27 de Setembro 2016)


Circular Nº 6 2016-2017 
(27 de Setembro 2016)


Circular Nº 5 2016-2017 
(27 de Setembro 2016)


Circular Nº 4 2016-2017 
(20 de Setembro 2016)


Circular Nº 3 2016-2017 
(20 de Setembro 2016)


Circular Nº 2 2016-2017 
(07 de Setembro 2016)


Circular Nº 1 2016-2017 
(29 de Agosto 2016)

2015 / 2016


Circular Nº 113 2015-2016 
(28 de Julho 2016)


Circular Nº 112-A 2015-2016 
(22 de Junho 2016)


Circular Nº 112 2015-2016 
(22 de Junho 2016)


Circular Nº 111 2015-2016 
(22 de Junho 2016)


Circular Nº 110 2015-2016 
(21 de Junho 2016)


Circular Nº 109 2015-2016 
(15 de Junho 2016)


Circular Nº 108 2015-2016 
(15 de Junho 2016)


Circular Nº 107 2015-2016 
(08 de Junho 2016)


Circular Nº 106 2015-2016 
(30 de maio 2016)


Circular Nº 105 2015-2016 
(30 de maio 2016)


Circular Nº 104 2015-2016 
(24 de maio 2016)


Circular Nº 103 2015-2016 
(23 de maio 2016)


Circular Nº 102 2015-2016 
(12 de maio 2016)


Circular Nº 101 2015-2016 
(09 de maio 2016)


Circular Nº 100 2015-2016 
(09 de maio 2016)


Circular Nº 99 2015-2016 
(09 de maio 2016)


Circular Nº 98 2015-2016 
(09 de maio 2016)


Circular Nº 97 2015-2016 
(09 de maio 2016)


Circular Nº 96 2015-2016 
(09 de maio 2016)


Circular Nº 95 2015-2016 
(03 de maio 2016)


Circular Nº 94 2015-2016 
(02 de maio 2016)


Circular Nº 93 2015-2016 
(02 de maio 2016)


Circular Nº 92 2015-2016 
(02 de maio 2016)


Circular Nº 91 2015-2016 
(01 de maio 2016)


Circular Nº 90 2015-2016 
(21 de abril 2016)


Circular Nº 89 2015-2016 
(18 de abril 2016)


Circular Nº 88 2015-2016 
(18 de abril 2016)


Circular Nº 87 2015-2016 
(18 de abril 2016)


Circular Nº 86 2015-2016 
(18 de abril 2016)


Circular Nº 85 2015-2016 
(10 de abril 2016)


Circular Nº 84 2015-2016 
(05 de abril 2016)


Circular Nº 83 2015-2016 
(04 de abril 2016)


Circular Nº 82 2015-2016 
(28 de abril 2016)


Circular Nº 81 2015-2016 
(04 de abril 2016)


Circular Nº 80 2015-2016 
(04 de abril 2016)


Circular Nº 79 2015-2016 
(28 de março 2016)


Circular Nº 78 2015-2016 
(28 de março 2016)


Circular Nº 77 2015-2016 
(21 de março 2016)


Circular Nº 76 2015-2016 
(21 de março 2016)


Circular Nº 75 2015-2016 
(21 de março 2016)


Circular Nº 74 2015-2016 
(21 de março 2016)


Circular Nº 73 2015-2016 
(16 de março 2016)


Circular Nº 72 2015-2016 
(14 de março 2016)


Circular Nº 71 2015-2016 
(07 de março 2016)


Circular Nº 70 2015-2016 
(29 de fevereiro 2016)


Circular Nº 69 2015-2016 
(22 de fevereiro 2016)


Circular Nº 68 2015-2016 
(22 de fevereiro 2016)


Circular Nº 67 2015-2016 
(22 de fevereiro 2016)


Circular Nº 66 2015-2016 
(15 de fevereiro 2016)


Circular Nº 65 2015-2016 
(15 de fevereiro 2016)


Circular Nº 64 2015-2016 
(15 de fevereiro 2016)


Circular Nº 63 2015-2016 
(15 de fevereiro 2016)


Circular Nº 62 2015-2016 
(15 de fevereiro 2016)


Circular Nº 61 2015-2016 
(09 de fevereiro 2016)


Circular Nº 60 2015-2016 
(09 de fevereiro 2016)


Circular Nº 59 2015-2016 
(09 de fevereiro 2016)


Circular Nº 58 2015-2016 
(09 de fevereiro 2016)


Circular Nº 54 2015-2016 
(26 de janeiro 2016)


Circular Nº 57 2015-2016 
(02 de fevereiro 2016)


Circular Nº 56 2015-2016 
(02 de fevereiro 2016)


Circular Nº 55 2015-2016 
(02 de fevereiro 2016)


Circular Nº 53 2015-2016 
(25 de janeiro 2016)


Circular Nº 52 2015-2016 
(25 de janeiro 2016)


Circular Nº 51 2015-2016 
(25 de janeiro 2016)


Circular Nº 50 2015-2016 
(21 de janeiro 2016)


Circular Nº 49 2015-2016 
(21 de janeiro 2016)


Circular Nº 48 2015-2016 
(21 de janeiro 2016)


Circular Nº 47 2015-2016 
(21 de janeiro 2016)


Circular Nº 46 2015-2016 
(04 de janeiro 2016)


Circular Nº 45 2015-2016 
(11 de janeiro 2016)


Circular Nº 44 2015-2016 
(11 de janeiro 2016)


Circular Nº 43 2015-2016 (11 de janeiro 2016)


Circular Nº 42 2015-2016 (11 de janeiro 2016)


Circular Nº 41 2015-2016 
(11 de janeiro 2016)RETIFICAÇÃO


Circular Nº 41 2015-2016 
(04 de janeiro 2016)


Circular Nº 40 2015-2016 
(04 de janeiro 2016) 


Circular Nº 39 2015-2016 
(04 de janeiro 2016)


Circular Nº 38 2015-2016 (04 de janeiro 2016)


Circular Nº 37 2015-2016 (04 de janeiro 2016)


Circular Nº 36 2015-2016 (04 de janeiro 2016)


Circular Nº 35 2015-2016 (22 de dezembro 2015)


Circular Nº 34 2015-2016 (16 de dezembro 2015)


Circular Nº 33 2015-2016 (16 de dezembro 2015)


Circular Nº 32 2015-2016 (16 de dezembro 2015)


Circular Nº 31 2015-2016 (30 de novembro 2015)


Circular Nº 30 2015-2016 (30 de novembro 2015)


Circular Nº 29 2015-2016 (30 de novembro 2015)


Circular Nº 28 2015-2016 (30 de novembro 2015)


Circular Nº 27 2015-2016 (30 de novembro 2015)


Circular Nº 26 2015-2016 (30 de novembro 2015)


Circular Nº 25 2015-2016 (23 de novembro 2015)


Circular Nº 24 2015-2016 (23 de novembro 2015)


Circular Nº 23 2015-2016 (23 de novembro 2015)


Circular Nº 22 2015-2016 (23 de novembro 2015)


Circular Nº 21 2015-2016 (23 de novembro 2015)


Circular Nº 20 2015-2016 (16 de novembro 2015)

Quadro Nacional Árbitros 2015-2016


Circular Nº 19 2015-2016 (12 de novembro 2015)


Circular Nº 18 2015-2016 (9 de novembro 2015)


Circular Nº 17 2015-2016 (9 de novembro 2015)


Circular Nº 16 2015-2016 (9 de novembro 2015)


Circular Nº 15 2015-2016 (9 de novembro 2015)


Circular Nº 14 2015-2016 (2 de novembro 2015)


Circular Nº 13 2015-2016 (27 de outubro 2015)


Circular Nº 12 2015-2016 (26 de outubro 2015)


Circular Nº 11 2015-2016 (26 de outubro 2015)


Circular Nº 10 2015-2016 (20 de outubro 2015)


Circular Nº 9 2015-2016 (20 de outubro 2015)


Circular Nº 8 2015-2016 (20 de outubro 2015)


Circular Nº 7 2015-2016 (20 de outubro 2015)


Circular Nº 6 2015-2016 (15 de outubro 2015)


Circular Nº 5 2015-2016 (15 de outubro 2015)


Circular Nº 4 2015-2016 (13 de outubro 2015)


Circular Nº 3 2015-2016 (06 de outubro 2015)


Circular Nº 2 2015-2016 (02 de outubro 2015)


Circular Nº 1 2015-2016 (16 de setembro 2015)

 

2014 / 2015


Circular nº 75 2014-2015 (3 de Agosto de 2015)

Ficha de atualização de dados 


Circular nº 74 2014-2015 (13 de Julho de 2015)


Circular nº 73 2014-2015 (6 de Julho de 2015)


Circular nº 72 2014-2015 (22 de Junho de 2015)


Circular nº 71 2014-2015 (16 de Junho de 2015)


Circular nº 70 2014-2015 (15 de Junho de 2015)


Circular nº 69 2014-2015 (15 de junho de 2015)


Circular nº 68 2014-2015 (2 de Junho de 2015)


Circular nº 67 2014-2015 (25 de Maio de 2015)


Circular nº 66 2014-2015 (25 de Maio de 2015)


Circular nº 65 2014-2015 (18 de Maio de 2015)Circular nº 64 2014-2015 (11 de Maio
 de 2015)Circular nº 63 2014-2015 (6 de Maio
 de 2015)


Circular nº 62 2014-2015 (6 de Maio de 2015)


Circular nº 61 2014-2015 (27 de Abril de 2015)


Circular nº 60 2014-2015 (24 de Abril de 2015)


Circular nº 59 2014-2015 (24 de Abril de 2015)


Circular nº 58 2014-2015 (17 de Abril de 2015)


Circular nº 57 2014-2015 (14 de Abril de 2015)


Circular nº 56 2014-2015 (6 de Abril de 2015)Circular nº 55 2014-2015 (6
 de Abril de 2015)Circular nº 54 2014-2015 (
31 de março de 2015)Circular nº 53 2014-2015 (
26 de março de 2015)Circular nº 52 2014-2015 17
 de março de 2015)Circular nº 51 2014-2015 (
17 de março de 2015)Circular nº 50 2014-2015 (
17 de março de 2015)Circular nº 49 2014-2015 (
05 de março de 2015)Circular nº 48 2014-2015 (
05 de março de 2015)Circular nº 47 2014-2015 (
20 de fevereiro de 2015)Circular nº 46 2014-2015 (
20 de fevereiro de 2015)Circular nº 45 2014-2015 (20
 de fevereiro de 2015)Circular nº 44 2014-2015 (16
 de fevereiro de 2015)Circular nº 43 2014-2015 (10
 de fevereiro de 2015)Circular nº 42 2014-2015 (
09 de fevereiro de 2015)Circular nº 41 2014-2015 (
03 de fevereiro de 2015)Circular nº 40 2014-2015 (
03 de fevereiro de 2015)Circular nº 39 2014-2015 (
28 de janeiro de 2015)Circular nº 38 2014-2015 (
28 de janeiro de 2015)Circular nº 37 2014-2015 (
28 de janeiro de 2015)Circular nº 36 2014-2015 (
28 de janeiro de 2015)Circular nº 35 2014-2015 (
21 de janeiro de 2015)Circular nº 34 2014-2015 (
21 de janeiro de 2015)Circular nº 33 2014-2015 (
13 de janeiro de 2015)Circular nº 32 2014-2015 (
13 de janeiro de 2015)Circular nº 31 2014-2015 (
13 de janeiro de 2015)Circular nº 30 2014-2015 (
07 de janeiro de 2015)Circular nº 29 2014-2015 (
07 de janeiro de 2015)Circular nº 28 2014-2015 (12 
de dezembro de 2014)Circular nº 27 2014-2015 (
09 de dezembro de 2014)Circular nº 26 2014-2015 (
09 de dezembro de 2014)Circular nº 25 2014-2015 (
09 de dezembro de 2014)Circular nº 24 2014-2015 (
03 de dezembro de 2014)

Listagem dos agentes inscritos Circular nº 23 2014-2015 (
03 de dezembro de 2014)Circular nº 22 2014-2015 (
20 de novembro de 2014)Circular nº 21 2014-2015 (
13 de novembro de 2014)Circular nº 20 2014-2015 (
11 de novembro de 2014)Circular nº 19 2014-2015 (
11 de novembro de 2014)Circular nº 18 2014-2015 (
04 de novembro de 2014)Circular nº 17 2014-2015 (
31 de outubro de 2014)Circular nº 16 2014-2015 (
31 de outubro de 2014)Circular nº 15 2014-2015 (
29 de outubro de 2014)Circular nº 14 2014-2015 (
28 de outubro de 2014)

Classificações Testes de Setembro

Esclarecimento acerca de algumas matérias 

Relatório do boletim de jogo 

Nota de despesa 

Formação de equipas 

 

Nova lista de borrachas autorizadas pela ITTF Circular nº 13 2014-2015 (
22 de outubro de 2014)Circular nº 12 2014-2015 (
22 de outubro de 2014)Circular nº 11 2014-2015 (
22 de outubro de 2014)Circular nº 10 2014-2015 (
20 de outubro de 2014)Circular nº 9 
2014-2015 (8 de outubro de 2014)Circular nº 8 
2014-2015 (8 de outubro de 2014)Circular nº 7 
2014-2015 (8 de outubro de 2014)Circular nº 6 
2014-2015 (8 de outubro de 2014)Circular nº 5 
2014-2015 (8 de outubro de 2014)Circular nº 4 
2014-2015 (8 de outubro de 2014)Circular nº 3 
2014-2015 (2 de agosto de 2014)Circular nº 2 
2014-2015 (2 de agosto de 2014)Circular nº 1 
2014-2015 (2 de agosto de 2014)


2013-2014


Circular nº 1 2013-2014 (12 de julho de 2013)Circular nº 2 2013-2014 (1 de agosto de 2013)


Circular nº 3 2013-2014 (7 de agosto de 2013)


Circular nº 4 2013-2014 (28 de agosto de 2013)


Circular nº 5 2013-2014 (2 de agosto de 2013)


Circular  nº 6 2013-2014 (4 de agosto de 2013)


Circular  nº 7 2013-2014 (5 de agosto de 2013)


Circular  nº 8 2013-2014 (11 de agosto de 2013)


Circular  nº 9 2013-2014 (25 de setembro de 2013)


Circular  nº 10 2013-2014 (2 de outubro de 2013)


Circular  nº 10 2013-2014 (2 de outubro de 2013)


Circular nº 11 2013-2014 (2 de outubro de 2013)


Circular nº 12 2013-2014 (2 de outubro de 2013)


Circular nº 13 2013-2014 (2 de outubro de 2013)


Circular nº 14 2013-2014 (7 de outubro de 2013)


Circular nº 15 2013-2014 (7 de outubro de 2013)


Circular nº 16 2013-2014 (11 de outubro de 2013)


Circular nº 17 2013-2014 (17 de outubro de 2013)

Lista de Árbitros Inscritos 


Circular nº 18 2013-2014 (21 de outubro de 2013)


Circular nº 19 2013-2014 (25 de outubro de 2013)


Circular nº 20 2013-2014 (29 de outubro de 2013)


Circular nº 21 2013-2014 (7 de novembro de 2013)


Circular nº 22 2013-2014 (14 de novembro de 2013)


Circular nº 23 2013-2014 (22 de novembro de 2013)


Circular nº 24 2013-2014 (2 de dezembro de 2013)


Circular nº 25 2013-2014 (9 de dezembro de 2013)


Circular nº 26 2013-2014 (19 de dezembro de 2013)


Circular nº 27 2013-2014 (24 de dezembro de 2013)

Quadro Nacional de Árbitros 


Circular nº 28 2013-2014 (30 de dezembro de 2013)


Circular nº 29 2013-2014 (08 de janeiro de 2014)

Quadro Nacional de Árbitros 


Circular nº 30 2013-2014 (15 de janeiro de 2014)

 


Circular nº 31 2013-2014 (26 de janeiro de 2014)

 


Circular nº 32 2013-2014 (28 de janeiro de 2014)

 


Circular nº 33 2013-2014 (5 de fevereiro de 2014)

Umpires’ and Referees’ Committee Database: Data Protection 

 

 


Circular nº 34 2013-2014 (13 de fevereiro de 2014)

 


Circular nº 35 2013-2014 (20 de fevereiro de 2014)

 


Circular nº 36 2013-2014 (21 de fevereiro de 2014)

 


Circular nº 37 2013-2014 (24 de fevereiro de 2014)

 


Circular nº 38 2013-2014 (12 de março de 2014)

 


Circular nº 39 2013-2014 (13 de março de 2014)

 


Circular nº 40 2013-2014 (14 de março de 2014)

 


Circular nº 41 2013-2014 (19 de março de 2014)

 


Circular nº 42 2013-2014 (28 de março de 2014)

Convocatória AG Eleitoral  

 


Circular nº 43 2013-2014 (1 de abril de 2014)


Circular nº 44 2013-2014 (11 de abril de 2014)


Circular nº 45 2013-2014 (16 de abril de 2014)


Circular nº 46 2013-2014 (22 de abril de 2014)


Circular nº 47 2013-2014 (30 de abril de 2014)


Circular nº 48 2013-2014 (30 de abril de 2014)


Circular nº 49 2013-2014 (05 de maio de 2014)


Circular nº 50 2013-2014 (05 de maio de 2014)


Circular nº 51 2013-2014 (18 de maio de 2014)


Circular nº 52 2013-2014 (21 de maio de 2014)


Circular nº 53 2013-2014 (21 de maio de 2014)


Circular nº 54 2013-2014 (29 de maio de 2014)


Circular nº 55 2013-2014 (29 de maio de 2014)


Circular nº 56 2013-2014 (29 de maio de 2014)


Circular nº 57 2013-2014 (09 de junho de 2014)


Circular nº 58 2013-2014 (13 de junho de 2014)


Circular nº 59 2013-2014 (16 de junho de 2014)


Circular nº 60 2013-2014 (16 de junho de 2014)

Patrocinadores